EASY.
Affordable.
Quality.
ZNAČKA COLOMIX

Značka COLOMIX ponúka kompletnú škálu výrobkov pre všetky procesy povrchovej úpravy a opráv. Centrálnou súčasťou sortimentu je univerzálny miešací systém Base + Binder na báze rozpúšťadiel, ktorý je navrhnutý a vyvinutý tak, aby vyhovoval rôznym trhovým podmienkam a požiadavkám ako aj rôznym spôsobom používania pri prelakovaní vozidla.

Miešací systém COLOMIX ponúka jedinečnú výhodu v sektore povrchových úprav – len jeden set zmiešavacích základov prispôsobiteľnú rôznym aplikačným požiadavkám.

Systém je ďalej doplnený o:

 • Čistiace prostriedky
 • Tmely
 • Základné nátery a plniče
 • Krycie nátery a bezfarebné laky
 • Riedidlá a tužidlá

Kvalitu produktov COLOMIX a jednoduchý cenový koncept ocenili mnohí dlhodobí a verní zákazníci po celom svete.

MIEŠACÍ SYSTÉM COLOMIX

Univerzálny miešací systém na báze rozpúšťadiel, ktorý ponúka bohatú databázu formulácií farieb a veľmi dobré prispôsobenie farby existujúcemu vozovému parku. Systém Base + Binder je navrhnutý a vyvinutý tak, aby vyhovoval rôznym aplikačným požiadavkám z trhov po celom svete.

Ako jedinečný koncept v sektore povrchových úprav spája miešací systém COLOMIX vysokú kvalitu štandardných basecoat systémov s univerzálnosťou systémov priemyselných pojív.

Chemická štruktúra a koncentrácia miešacích báz umožňuje ich kombináciu s rôznymi pojivami na získanie kvalitného náteru pripraveného na striekanie.

Miešací systém COLOMIX ponúka profesionálnemu používateľovi jedinečnú výhodu len jeden set miešacích báz, ktoré sa miešaním s pojivami prispôsobia rôznym aplikačným požiadavkám, ako sú:

 • Vysokokvalitná základná báza na čiastočnú opravu.
 • Ekonomická základná báza pre kompletné vozidlá alebo lakovanie veľkých plôch.
 • Vysokokvalitný efektný krycí náter na lakovanie interiéru vozidiel – prispôsobuje sa dokonalo farbe exteriéru.
 • Ekonomicky efektívny krycí lak na striekanie veľkých plôch interiéru.

FORMULAČNÝ SOFTVÉR COLOMIX:

 • Jednoduché používanie, moderné a bezproblémové používateľské rozhranie.
 • Poskytuje rýchly prístup k požadovaným informáciám, čím zabraňuje zbytočným krokom a stratám času.
 • Na základe výkonného univerzálneho vyhľadávacieho nástroja.
 • Priebežná aktualizácia databázy formulácií (prostredníctvom internetového pripojenia).